Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu [hotel-zefir.pl]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K.F.D Architekt Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej 68/74 zwany dalej  K.F.D. Architekt.
 2. W K.F.D Architekt nie został powołany Inspektor Ochrony Danych .
 3. K.F.D Architekt przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne,
  2. dane kontaktowe,
  3. dane adresowe
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez K.F.D Architekt w następujących celach:
  1. realizacji rezerwacji pobytu drogą elektroniczną,
  2. informowania członków newslettera o ważnych wydarzeniach, ofertach specjalnych , promocjach itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez K.F.D Architekt
  1. podmiotom i organom, którym K.F.D Architekt jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania od K.F.D Architekt danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do  danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiotom, którym K.F.D Architekt powierzył wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 8. W związku z przetwarzaniem przez K.F.D Architekt Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, w przypadku, kiedy K.F.D Architekt będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Podanie danych jest dobrowolne.

FORMULARZ REZERWACJI

W Portalu znajduje się formularz, umożliwiający dokonanie rezerwacji pobytu w Obiekcie, a także wybór opcji dodatkowych, związanych z pobytem. Do poszczególnych pól formularza należy wprowadzać wyłącznie informacje, odpowiadające opisom przypisanym do tych pól. Jeśli dla jakiegoś pola przewidziane jest wprowadzenie określonych informacji (np. o liczbie osób korzystających z pobytu), nie należy tych informacji wprowadzać w innym miejscu, zamiast w miejscu do tego przewidzianym.
W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pomocą formularza niezbędne jest zaznaczenie pola (tzw. checkbox), potwierdzającego zapoznanie się przez Użytkownika i akceptację regulaminu Obiektu oraz niniejszej polityki prywatności. Dodatkowo Użytkownik może zaznaczyć również drugie pole (tzw. checkbox), stanowiący wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
Zakończenie korzystania z formularza może nastąpić w każdej chwili poprzez opuszczenie stron internetowych Portalu lub podstrony, na której znajduje się formularz, do czasu kliknięcia
w przycisk „Zarezerwuj”. Do tego czasu jest również możliwe wprowadzanie zmian do uprzednio wypełnionych pól formularza.