28 listopada 2014

Zapytanie ofertowe nr 2

W związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności hotelu ZEFIR poprzez zakup nowego wyposażenia” w ramach projektu „Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej) K.F.D. ARCHITEKT SP.J. HOTEL ZEFIR składa zapytanie ofertowe na zakup następującego wyposażenia:

narzuty na łóżka hotelowe – 36 sztuk

Szczegóły oferty zawarte są w załączniku.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 08.12.14 roku o godzinie 11:00.

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe nr 2 001

Aktualności
About Baksiu