Pętka szlaków:

wyjście na Połoninę Wetlińską, Szeroki Wierch w gnieździe Tarnicy

e62957864331a6632b4262c887a775c7