ŁOPIENKA

Łopienka, to nieistniejąca wieś z połowy z XVI wieku u podnóży Łopienika (1069m n.p.m) a właściwie pomiędzy Łopiennikiem, a znajdującym się na północ od niego szczytem Korbania (849m n.p.m). Wieś zasłynęła przede wszystkim z tego, iż podobno ukazała się tu Matka Boska, pod postacią ikony. Wkrótce po tym Łopienka stała się słynnym ośrodkiem kultu maryjnego. Ikonę umieszczono w kapliczce, a niedługo potem w drewnianej wówczas cerkwi pw. Świętej Paraskiewii. Obecna – murowana cerkiew – datowana jest na I połowę XIX w.

 

Łopienka, podobnie jak wiele bieszczadzkich wsi, nie przetrwała II wojny. Wieś została zniszczona, mieszkańcy w większości wysiedleni . Ocalała choć w opłakanym stanie cerkiew – wykonana z nieobrobionego („dzikiego”) kamienia – obecnie jest to jedyny tego typu obiekt w Bieszczadach. Uratowano również cudowną ikonę – została przeniesiona do kościoła w Polańczyku, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.