Cerkiew greckokatolicka

z 1802 roku – od 1963 prawosławna. Obiekt konsekrowano w roku 1805. Cerkiew spłonęła 13 września 2006. Była nielicznym już egzemplarzem tzw. stylu wschodniołemkowskiego a ściślej typu północnowschodniego cerkwi łemkowskiej w wariancie bezwieżowym. Obecnie pozostały tylko 2 takie obiekty – w Rzepedzi i Turzańsku.

Murowana cerkiew greckokatolicka.POL_Komancza_Cerkiew

Górna jej część jest rekonstrukcją drewnianej cerkwi ze wsi Dudyńce w okolicach Sanoka. Jest to pierwsza konsekrowana w powojennej Polsce cerkiew.

 

Klasztor sióstr Nazaretanek:

klasztor w komanczy

 

Obiekt, który obecnie zajmują siostry, ma swoje początki w roku 1929, kiedy został wmurowany
kamień węgielny pod budowę przyszłego pensjonatu-letniska. Od 29 października 1955 do 28 października 1956, przebywał tu internowany przez władze PRL, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Na pamiątkę tego faktu, utworzono w klasztorze Izbę Pamięci Kardynała w której zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego obecnością w tym miejscu. Ponadto utworzono tzw. dróżkę prymasa – ścieżkę, po której chodził na spacery.