Cerkiew greckokatolicka:czarna350

 

Cerkiew ulokowana jest na wzgórzu. Obecna, drewniana cerkiew została zbudowana w roku 1834 na miejscu poprzedniej, wzmiankowanej w roku 1795. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana pionowo deskami.

Ropa naftowa:0

Tutaj wciąż wydobywana jest ropa naftowa. Przy drodze można zobaczyć kilka nieczynnych kiwonów, zaś pod lasem jeden z nich wciąż działa i wydobywa ropę naftową.