Bar Siekierezada:

To miejsce, gdzie diabły i anioły są w drewnie zaklęte, to tu można posłuchać Bieszczadzkiej muzyki i napić się wina z kija. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć!
Kontakt: http://www.siekierezada.pl/pod/str.gl.html

 

Atamania Ryszarda Szocińskiego:

Literat, dziennikarz i poeta, ale przede wszystkim człowiek gór, nasz Zakapior Bieszczadzki. W Cisnej ma swoją atamanię, gdzie można zakupić jego tomik poezji, a przy odrobinie szczęścia Rysiu może nam zarecytować, jeden z swoich wierszy.

Więcej na: http://www.twojebieszczady.net/wydawn/wiatremz.php

 

Bieszczadzka Kolejka (3km za Cisną – Majdan)

 

Zapraszamy do wspólnej wędrówki przez fragment najciekawszych zakątków Bieszczadów, powszechnie uważanych za najdziksze z polskich gór. Proponujemy, aby naszą przygodę rozpocząć w Majdanie koło Cisnej. Tu korzystając z przejazdu bieszczadzką „ciuchcią”, wybieramy którąś z naszych propozycji.

TRASA I: MAJDAN – PRZYSŁUP (11 KM)

Na trasie przystanki w Cisnej, Dołżycy i Przysłupiu.

Majdan – osada leśna w dolinie Solinki, u podnóża Hyrlatej. Rozwinęła się w XIX wieku, gdy Fredrowie zbudowali tu hutę żelaza. Na początku XX w. działały tu dwa tartaki i stacja kolejki z dużym placem przeładunkowym. Dla pracowników tartaku i kolejarzy wybudowano osiedle. Tartak spłonął we wrześniu 1939 r., a po odbudowaniu go przez Niemców został ponownie spalony w czasie walk z UPA. Obecna osada została wybudowana w latach 60. dla pracowników kolejki. Dziś jest tu główna stacja i siedziba Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Po 15 minutach dojeżdżamy do Cisnej.

Tutaj podejmujemy pierwszą decyzję: jechać dalej, czy zwiedzić Cisną, a następnie udać się na wędrówkę czerwonym szlakiem na Wołosań?

Tych, którzy nie zdecydowali się na proponowane piesze wędrówki, kolejka wiezie dalej i po 1 godz. 10 min jazdy z Majdanu osiąga kolejny, ostatni już przystanek w Przysłupiu.

Przysłup – wieś na przełęczy pomiędzy masywami Jasła i Falowej, u źródeł potoku Dołżyckiego. Założona w poł. XVI w. przez Balów, od poł. XVIII w. własność Fredrów. W 1921 r. wieś liczyła 30 domów i 160 mieszkańców. Po II wojnie światowej całkowicie zniszczona i wysiedlona. Współczesny Przysłup to osada licząca ok. 30 domów, ponownie zasiedlona w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Kończąc przejażdżkę kolejką w Przysłupiu, proponujemy wszystkim proste orientacyjnie i szybkie dojście na piękny widokowo szczyt Jasła (1153 m).

Trasa (nieznakowana) rozpoczyna się na przełęczy, wiedzie w kierunku południowym do granicy lasu i dalej „stokówką” a następnie ścieżką. Czas dojścia z przełęczy na Jasło ok. 1,5 godziny. Ze szczytu piękna panorama we wszystkich kierunkach. Dla tych, którzy nie skorzystali z naszej propozycji i nie wybrali się na pieszą wędrówkę, pozostaje piękny widok z Przełęczy Przysłup na południowy wschód, na wysokie Bieszczady (widoczna grupa Tarnicy aż po Halicz), a po 20 min. odpoczynku powrót kolejką do Majdanu.

Kontakt: Tel. (+48) 13 468 63 35 http://kolejka.bieszczady.pl/

 

Pracownia ikon:001

Pani Jadwiga Denisuk zajmuje się ikonopisarstwem. Tworzy ikony w oparciu o tradycje i obowiązujący kanon, posługując się stara techniką tempery jajowej. Prowadzi autorską galerię w Cisnej. W swoim dorobku artystycznym ma prace wystawiane w Czarnej, Lesku, we Francji oraz wiszące w cerkwiach i kościołach. Odzwierciedlają one charakter pogranicza dwóch kultur: wschodniej i zachodniej. Prowadząc pracownie ikon wraz ze współpracownikami wykonuje kopie średniowiecznych ikon ruskich, greckich i gotyckiego malarstwa tablicowego.

Kontakt: tel: 13 468 63 10, www.ikony.bieszczady.net.pl