Wyciąg narciarski:

posiada dwie trasy zjazdowe: o długości 500m (dla początkujących), oraz 920m (dla zaawansowanych) i różnicach wysokości odpowiednio: 70 i 180m. Przepustowość w granicach 500 osób/godz. Dłuższa trasa ma status wyczynowej – (jest bardzo trudna) oraz homologację FIS. Na miejscu szkoła narciarska, wypożyczalnia, kryty basen pełnowymiarowy z wodą. Obie trasy są oświetlone. Bardzo dobry ratrak, niestety górna część trasy trudna do utwardzenia.
Kontakt: www.orwbystre.com/atrakcje/wyciag-narciarski

Rezerwat przyrody Gołoborze:Goloboze

Rezerwat przyrody nieożywionej „Gołoborze”. Został on utworzony w 1969 r. aby chronić ze względów naukowych i dydaktycznych rumowisko skalne charakteryzujące się różnym stopniem zaawansowania sukcesji leśne. Jest to rezerwat geologiczny o powierzchni ponad 13 ha.

 

Źródełko wód arsenowych :

W rejonie wsi Rabe występują unikalne źródła wód mineralnych. Są to szczawy wodorowęglanowo-chlorowo-sodowe ze związkami arsenu. Stanowią one, wraz ze źródłami spotykanymi w Kudowie Zdroju, unikat balneologiczny nie tylko w skali krajowej, ale i europejskiej. Wody te mają dużą wartość leczniczą. Zasoby tych wód zostały udokumentowane, a wielkość eksploatacyjna określona na 15 m3/h. Wskazania lecznicze obejmują choroby układu oddechowego, narządów ruchu, reumatyczne i przemiany materii.

 

Jeziorko Bobrowe:bobrowe3530

U północnych stoków Chryszczatej (997m n.p.m), pomiędzy terenami dawnych – nieistniejących obecnie – wsi Huczwice oraz Sukowate, ulokowało się niewielkie, ale malownicze jeziorko z charakterystycznymi kikutami drzew wystających ponad taflę wody. Do jeziorka można dotrzeć pieszo, albo rowerowo. Obowiązuje tam zakaz ruchu samochodowego.