Dawny cmentarz grekokatolicki i miejsce po cerkwi450px-Cmentarz_w_Brzegach_Grn_10

znajdują się w Brzegach Górnych (dawniej Berehy Górne) na wzniesieniu w pobliżu szlaku prowadzącego na Połoninę Caryńską.
Na niewielkim cmentarzu o wymiarach około 50 x 140 metrów zachowało się kilkanaście nagrobków. W latach sześćdziesiątych nagrobki zniszczono, przerabiając je na tłuczeń do budowy drogi. Najciekawsze zachowane pomniki wykonane były głównie przez miejscowego kamieniarza Hrycia Buchwaka, który sporządził także nagrobek dla samego siebie. Zrobione przez niego pomniki i płyty nagrobne posiadały ozdobne ornamenty, płaskorzeźby i napisy.