Czołg T34 :276230

 

Czołg typu T-34, który nie ma nic wspólnego z Bieszczadami, ale zastąpił umieszczony tu wcześniej czołg T-70 biorący udział w walkach z UPA. Baligrodzki T-70 był ostatnim zachowanym czołgiem tego typu w Polsce. W 1975 został, z inicjatywy oficerów z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, przetransportowany do Poznania, gdzie został wyremontowany i przekazany do Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

 

Kirkut (cmentarz żydowski):

Teren cmentarza ma ok. 150m długości i zajmuje ok. 1ha powierzchni. Cmentarz znajduje się na niewielkim wzgórku. Składa się na niego ponad 200 nagrobków, z których najstarszy datowany jest na rok 1716.

 

Cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej w Baligrodzie

murowana cerkiew greckokatolicka wzniesiona w roku 1829 we wsi Baligród, w miejsce poprzedniej, drewnianej cerkwi, wzmiankowanej już w roku 1761. W świątyni nie zachowały się elementy pierwotnego wyposażenia. W zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku znajduje się XVII wiecznaikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem