Ośrodek ZEFIR w obliczu COVID-19
Procedury w zakresie bezpieczeństwa gości

 Zapobieganie i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19
(stan na dzie
ń 01.06.2020)

Recepcja

 1. Wprowadza się dezynfekcje powierzchni lady recepcyjnej każdorazowo po każdym gościu.
 2. Recepcja osłonięta jest ochronną osłoną.
 3. Pracownicy obsługi stosują maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe. 
 4.  Czas pobytu gościa przy recepcji zostaje ograniczony do niezbędnego minimum. 
 5. Wprowadza się ograniczenie liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji do 2 oraz zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy gośćmi w kolejce –do  min. 2 m.
 6. Ośrodek zapewnia płyn do dezynfekcji rąk dla gości – łatwo dostępny i widoczny dozownik w holu recepcyjnym.

Restauracja

SZANOWNI PAŃSTWO!

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI OPUBLIKOWANYMI PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA
PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD:

 1. W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo przed wejściem na teren naszej restauracji obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania nosa i ust (wyjątek stanowi konsumpcja przy stoliku).
 2. Do restauracji wchodzimy w maseczkach, wyłącznie w towarzystwie kelnera, który wskaże wolny, przygotowany i zdezynfekowany stolik.
 3. W   przypadku braku miejsc prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem odpowiedniego odstępu od innych osób.
 4. Przy jednym stoliku mogą znajdować się wyłącznie członkowie rodzin lub współlokatorzy.
 5. Prosimy o unikanie zbędnego przemieszania się (wyjątek stanowi wyjście do toalety).
 6. Informujemy, że w restauracji może przebywać jednocześnie 35 osób.