projekt uniaProjekt: „Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

D

Alpy-Karpatom_2_PANTONE_485

  Główny cel projektu to: „Wzrost konkurencyjności Pensjonatu ZEPHYR poprzez zakup nowego wyposażenia” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Termin realizacji: od 11.07.2014 do 31.12.2014
Całkowita wartość projektu: 135 300,00 PLN
wartość we frankach: 34 692,30
Środki wydatkowane z dofinansowania (60%):
81 180,00 PLN